galerie

Maturák roku 2010

| Fotogalerie (23) | Ke stažení (1) | Text |

Soutěž o nejlepší maturák roku 2010 Agentury Kultur-Kontakt má již svého vítěze.

Viz. soubor ke stažení - výsledková listina.

Nebylo jednoduché mezi tolika skvělými plesy vybrat ten nejlepší. Vysoká úroveň letošních maturitních plesů svědčí o vyrovnanosti pořadí jednotlivých škol.

Není důležité jaké místo jste získali, ale jak jste si svůj maturitní ples užili a jaké na něj máte vzpomínky právě vy, maturanti roku 2010.

Jedná se čistě o subjektivní hodnocení pracovníků agentury, kteří s vámi maturitní ples již od září připravovali a jako organizátoři se zúčastnili i samotného večera. Věřte, že jsme rozmýšleli každý bod a pečlivě si o všem vedli poznámky, protože vzpomenout si v březnu co se dělo na plese v lednu, když jsme zajišťovali více jak 35 maturitních plesů nebylo jednoduché. Objektivně a dle našeho názoru i spravedlivě jsme porovnali všechny plesy, které byly do soutěže zařazeny. Ale jak jsem již řekl. Nejdůležitější je Váš osobní pocit, jaký ve Vás maturitní ples zanechal.

Přeji Vám ať, stejně dobře zvládnete i zkoušku života maturitu, jako jste skvěle zvládli svůj maturitní ples. Za všechny spolupracovníky Agentury Kultur-Kontakt

Miroslav Mareš

PRAVIDLA SOUTĚŽE!

Tato pravidla upravují a stanovují řád soutěže Maturák roku 2010 pořádané agenturou Kultur-Kontakt u příležitosti oslav 10 let založení firmy (dále jen "soutěž").

1. Komu je soutěž určena

Soutěž je určena pouze studentům středních škol, gymnázií a učilišť, (dále je maturantům), kteří pořádají v plesové sezóně 2009 / 2010 svůj maturitní ples.

Do soutěže se nemohou zapojit profesionální pořadatelé plesů, agentury apod.

2. Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit pouze maturanti, kteří mají zakázku na částečnou či kompletní organizaci a zajištění maturitního plesu u Agentury Kultur-Kontakt.

Z důvodu regulérnosti a správného posouzení všech hodnocených kritérií, mohou být do soutěže zařazeny pouze ti maturanti, kteří mají na svém plese organizátora Agentury Kultur-Kontakt.

Do soutěže mohou být zařazeni pouze maturanti, jejichž zakázka u Agentury Kultur-Kontakt na zajištění maturitního plesu přesáhne částku 10 000,- Kč byť o jednu jedinou korunu.

Do soutěže budou automaticky zařazeni všichni maturanti, kteří mají sjednanou zakázku na zajištění svého plesu s Agenturou Kultur-Kontakt viz. předcházející body. Maturanti mohou odmítnout soutěže se zúčastnit.

3. Hodnocená kritéria

  • Nápaditost a originalita plesu ( zvolené téma, sladění detailů aj.) 0 - 3 body
  • Spolupráce s agenturou ( dochvilnost při schvalování korektur, platební morálka, aj.) 0 - 5 bodů
  • Společenská úroveň plesu ( vhodný sál, kapela, program, moderátor aj.) 0 - 10 bodů
  • Soudržnost třídy (spolupráce při zajišťování plesu, rozdělení úkolů aj.) 0 - 3 body
  • Celkový dojem z plesu ( jeho úroveň a organizace ) 0 - 5 bodů
  • Prémie - speciální body za mimořádnost 0 - 5 bodů

4. Uzávěrka soutěže

Uzávěrka soutěže je týden po skončení posledního maturitního plesu Agentury Kultur-Kontakt. Nejpozději však 31.3.2010

5. Vyhodnocování a ceny

Po uzávěrce soutěže vyhodnotí všechna sledovaná kritéria hodnotitelská komise složená z majitele agentury Kultur-Kontakt a organizátorů, kteří se jednotlivých plesů zúčastnily. Průběžné výsledky a konečné pořadí bude průběžně zveřejňováno na www.kultur-kontakt.cz v sekci maturitní plesy. Vítězem soutěže se stává ta maturitní třída, která dosáhne nejvyššího počtu bodů. Rozhodnutí komise je konečné a jakákoli diskuse o něm není přípustná. Hlavní cenou je částka 10 000,-Kč. Částka bude vyplacena v hotovosti zástupci maturantů, který sjednal s pořádající agenturou zakázku na zajištění plesu a to nejpozději týden po skončení soutěže.

6. Právní a etické aspekty

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Agentura Kultur-Kontakt si vyhrazuje právo pravidla soutěže změnit, či celou soutěž bez náhrady zrušit. Dále si vyhrazuje právo vyměnit výhry za jiné ve stejné hodnotě původní výhry. Jakákoli případná změna bude oznámena na webových stránkách www.kultur-kontakt.cz a nabyde účinnosti dnem jejího zveřejnění.

Účastníci (maturanti) nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do soutěže zařazeni. Pokud se ukáže, že i přes uvedené se stali výherci, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytli, nemají nárok na výhru.

V případě, že se výherci nepodaří doručit výhru předem sjednaným způsobem do jednoho měsíce od data výhry, zaniká nárok výherce na získání této výhry.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící ( celý kolektiv studentů - maturantů) svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Tato obecná pravidla jsou účinná od 1.9.2009 do konce soutěže a jsou vyvěšena na www.kultur-kontakt.cz v sekci maturitní plesy.

Účastník soutěže souhlasí s tím, že v případě převzetí jeho výhry mohou být Agenturou Kultur-Kontakt či třetí osobou pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby a jejich maturitního plesu a tyto použity zejména pro prezentaci výsledků soutěže Agentury Kultur-Kontakt a pro marketingové nebo jiné obchodní účely Agentury.

Agentura Kultur-Kontakt je oprávněna výhru výherci nepředat, pokud má za výhercem k poslednímu dni soutěže jakoukoliv neuhrazenou splatnou pohledávku. V takovém případě ztrácí výherce nárok na výhru, a to bez nároku na jakoukoli kompenzaci nebo dodatečné přidělení výhry. Výhra pak propadá ve prospěch Agentury Kultur-Kontakt.

V Českých Budějovicích dne 1.9.2009

Miroslav Mareš majitel Agentury Kultur-Kontakt

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos