galerie

Noční prohlídky 2011 - Rožmberské nebe

| Ke stažení (1) | Otázky | Text |

Jak se původně jmenoval jeden z dvanácti apoštolů, kterému dnes říkáme Svatý Petr?
Konstantin
Matouš
Šimon

Jaké rodové heslo si zvolil poslední Rožmberk Petr Vok?
Festina lente - Pospíchej pomalu
Memento mori - Pomni, že zemřeš
Nil nisi rectum - Nic než spravedlnost

Kdo je nejznámějším nositelem erbu zelené růže pětilisté - znaku to Pánů z Krumlova a kdo pojal za svoji choť vdovu po českém králi Přemyslu Otakaru II.?
Jan Očko z Vlašimi
Vítek z Prčice
Záviš z Falkenštejna

V jaké bitvě padl Přemysl Otakar II. kde proti němu údajně stál i Záviš z Falkenštejna?
Bitva na Moravském poli
Bitva u Kressenbrunnu
Bitva u Kresčaku

Kdo byl nástupcem Přemysla Otakara II.?
Václav II. český a polský král
Jindřich VIII.
Karel IV.

Záviš z Falkenštejna se svojí třetí manželkou Annou uherskou, sestrou uherského krále vyženil i jeden z 10 nejcennějších relikviářů světa, který je dodnes uložena v cisterciáckém klášteře ve Vyšším Brodě. Co to bylo?
Trn z Kristovy koruny
Závišův kříž
Zlatou monstranci

Kdo je otcem Perchty z Rožmberka známé jako Bílá paní?
Oldřich II. z Rožmberka
Vok I. z Rožmberka
Petr V. Kulhavý

Kdo byl manželem Perchty z Rožmberka?
Petr ze Šternberka
Jindřich III.
Jan z Liechtenštejna

Jakou nechvalně známou činností proslul Oldřich II. z Rožmberka, kterou získal i valnou část svých panství?
Falšováním listin
Krádeží
Podplácením úředníků zemských desek

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos