galerie

Dny evropského kulturního dědictví 10. září 2016

| Ke stažení (3) | Text |


Dny Evropského dědictví pořádá: Statutární město Č. Budějovice odbor památkové péče
Téma: Budějovice za vlády Otce vlasti
Námět, scénář a realizace: Agentura Kultur-Kontakt
Podrobné informace naleznete: v turistickém informačním centru České Budějovice tel.: 386 801 413

Karel IV., král český a císař římský měl pravděpodobně k našemu městu velmi kladný vztah. O čemž nás přesvědčuje nejen řada jeho návštěv v královském městě, ale i významná privilegia, která našemu městu udělil. Snad poprvé Budějovice navštívil ještě jako markrabě v roce 1335, aby se sem o pár let později, konkrétně v roce 1351, vrátil jako český král. Strávil zde celý měsíc. Jeho hlavním úkolem bylo diplomatické vyjednávání s Albrechtem II. Rakouským. Při té příležitosti městu pak udělil významná privilegia jako, například právo mílové, právo trhu, osvobození od cla a mnohá další. Každé z těchto práv bylo velmi cenné, ale jejich souhrn znamenal záruku rozvoje a blahobytu města. O rok později Karel IV. městem pouze projížděl, když táhl proti bratřím z Rožmberka. Až v roce 1361 tu trávil skoro celé jaro. Budějovice jej hostili od dubna do června. Kromě pracovních záležitostí, kterými bylo např. jednání s Rudolfem Rakouským, se zde král věnoval i zábavě v podobě turnajů, štvanic a hostin. Neopomenul navštívit Hlubokou i staveniště nedalekého Karlova hrádku. Jednání s Rudolfem, nepřineslo dlouhodobý úspěch a tak už v roce 1362 zde vítáme císaře znovu. Tentokráte na výpravě proti němu. Taktéž v roce 1364 se zde panovník zdržuje pouze pár dní v červnu. Přijíždí však s početným doprovodem, který bylo zapotřebí ubytovat v domech budějovických měšťanů, v dominikánském klášteře i v polním ležení v dohledné vzdálenosti od města. Při té příležitosti byly stvrzeny přátelské vztahy s Rakouskem. Král stihl i vystěhovat z náměstí masné a chlebové krámy a přikázat konšelům vydláždit ulice a náměstí. Povolil též ve městě usazení tří židovských rodin a osvobození od dávek a daní na 5 let. Naposledy naše město navštívil v květnu 1378, půl roku před svou smrtí, kdy zde dojednával smír s říšskými šlechtici a městy.

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos