galerie

4. Prohlídky městem

a) PhDr. Roman Lavička Ph.D. - Karel IV. a jeho královské Budějovice, přednášková místnost v dominikánském klášteře, sraz u bočního vstupu do kláštera - Piaristické náměstí.
Délka 90 minut. Kapacita 50 osob.
45 minut - obrazová prezentace na téma jak Karel IV. během svých návštěv viděl a jak svými privilegii změnil České Budějovice a ovlivnil budoucnost města. Přiblížíme si podobu farního kostela sv. Mikuláše, vzhled a rozestavěnost dominikánského kláštera, dláždění náměstí a ulic, stěhování a vznik masných a chlebných krámů, podobu významných městských domů.
45 minut - vycházka: klášter - masné krámy - náměstí - katedrála sv. Mikuláše

b) Ing. arch. Vladimír Musil - Gotické sruby, dřevěné stropy a jiné objevy z gotické architektury města.
Procházka městem, při které uvidíte nejen nejstarší gotický srub ve městě, ale i pozdně gotické či ranně renesanční trámové stropy, které přečkaly veškeré pozdější přestavby objektů. Z úst zasvěceného průvodce se dozvíte mnohé zajímavosti spojené s objevením a záchrannou těchto památek.
Délka 90 minut. Kapacita 30 osob. Sraz na radničním nádvoří.

c) PhDr. Jiří Chvojka -České Budějovice středověké.
Jak se vyvíjelo město v období středověku, čemu muselo čelit a jaké památky se nám z té doby zachovaly, se dozvíme z úst nejpovolnějších. Naším průvodcem bude historik PhDr. Jiří Chvojka.
Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Sraz na radničním nádvoří. Vycházka pouze ve 14,00

d) Ing. David Mičan - Urbanismus a parcelace gotického města a jeho fortifikace.
Jak vznikalo a dále se rozvíjelo město. O způsobu jeho ochrany a i tom, jak probíhala stavba opevnění, budeme zjišťovat při vycházce s Ing. Davidem Mičanem.
Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Sraz na radničním nádvoří.

e) Mgr. Libuše Bicanová - Gotika v architektuře města.
Vycházka městem se zaměřením na gotickou architekturu. Zůstalo nám ještě něco z období gotiky, nebo vše překryly pozdější stavební slohy? Pojďte s námi a sami uvidíte. Stačí se jen pozorně dívat.
Délka 90 minut. Kapacita 50 osob. Sraz na radničním nádvoří.

Všechny prohlídky začínají v 10,00 a 14,00 hod. Délka 90 minut. Pozor prohlídka PhDr. Jiřího Chvojky je pouze ve 14,00 hod.

Vstup pouze s platnou vstupenkou!!! Bezplatné vstupenky lze rezervovat na www.cbsystem.cz

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos