galerie

VI. Velká pátrací hra po městě

S tímto průvodcem od historika Jana Schinka se můžete vydat objevovat vše, co zůstalo z prvorepublikové architektury na území města, a dozvědět se mnohé o jejich architektech i stavitelích.

Architektura Českých Budějovic 1918 - 1968


Po vyhlášení Československé republiky dne 28. října 1918 se právní sektor zbavoval předpisů Rakouska?Uherska a uváděl v platnost nové československé zákony. Trochu se tím zdržel právní rámec nové výstavby, včetně počátečních ekonomických problémů spojených mimo jiné také s novou měnou. V první etapě do roku přibližně 1928 převládalo pojetí kubismu přeměněné často v obloučkový kubismus, který se netýkal jen našeho města (v Praze Legiobanka 1923, palác Adrie 1924 aj.).

CORSO
Na rohu Biskupské a Široké nechal Jan Vaněček v roce 1922 zcela přestavět starší kavárnu Corso Rudolfa Špičky z roku 1911. To byl předposlední kubismus (skosená okna, zábradlí na balkonu s diamantovým motivem) s doznívajícími prvky secese. Relativně v nevelkém domě provozoval tabarin bar, varieté, kavárnu, vinárnu a kabaret s velkoměstským programem se zahraničními umělci. Nedoložena je Josefina Bakerová. V domě byl též šachový klub, jak je patrné ze štukatury do Široké ulice. Od roku 1967 stylová rybářská restaurace U Železné panny.

ODĚVNÍ DŮM ROSENFELDER
V roce 1923 si bratři Rosenfelderové Jaroslav a Otakar postavili v Hroznové 2 obchodní dům soukenného módního, střižního a galanterního zboží v kubistickém stylu. Slavnostní otevření se konalo dne 1. dubna 1923 spojené s velkým koncertem, volným vstupem a prohlídkou mimo jiné umělé krápníkové jeskyně. Málo známý kubistický dům se může připomenout avizovaným zbožím z továren brněnských, hlinských, podkrkonošských, ašských, humpoleckých i místních. V roce 1931 koupil v dražbě ¾ domu od bratří Rosenfelderových stavitel Petr Petráš.

HOTEL IMPERIAL
Roku 1924 byl postaven naproti nádraží nákladem hoteliéra Tomáše Mikla hotel Imperiál podle projektu Josefa Hauptvogela, který také stavbu realizoval. Domy Josefa Hauptvogela mají stylově posloupnost od novorenesance přes secesi, kubismus po art deco. Exteriér hotelu vyznívá střízlivě (podobně pozdější palác Fénix), moderna se týkala interiéru. V suterénu byla zařízena působivá vinárna. Od hotelu Imperiál jezdily do města do roku 1950 každých 7,5 minuty tramvaje. V roce 1952 byl hotel Imperiál přejmenován na hotel Malše. Po roce 1990 byl přeměněn na banku.

MARKGRAF
Antonín a Terezie Markgrafových koupili v roce 1921 od rodiny Försterů dům v Krajinské 4 a v roce 1925 nechali starší pozoruhodný klasicistní dům úplně přestavět v moderně rondo kubismu s prvky pravého kubismu. V novém kožešnickém domě zařídili továrnu čepic a sklad dámských klobouků. Textilní sortiment se v domě udržel až do roku 1990 v podobě výběrové pánské módy Prim. Současně s tím se v domě zařídil ekonomický úsek obchodního podniku Textil. Kožešnický dům Markgraf na rozdíl třeba od Splitu, Baťů a Broukárny respektoval podloubí.

TETA
V roce 1926 přestavěl obuvník Jan Kuta starší empírový dům v Krajinské ulici, známý jako obchodní dům TETA, ve stylu něco mezi pozdním či třetím kubismem, který se právě transformoval do stylu art deco. To by nebylo nic zvláštního, ale sklidil za to velkou kritiku i v časopise Za starou Prahu. Roku 1930 se Jan Kuta odstěhoval do ulice Karla IV. a v domě zařídili obchodníci Teweles a Taussig plno sortimentní obchodní dům TE-TA. V roce 1948 byla TETA začleněna do n. p. Obchodní domy. Postupně byly prodejní plochy propojeny se sousedním domem býv. U Haasů.

HÁJEČEK
Od roku 1925 se začal budovat Háječek. O založení Komité pro výstavbu hudebního pavilonu a Háječku rozhodli vrchní policejní komisař Bohuš Letovský, knihkupec Raimund Marek a kapelník vojenské hudby kpt. Ferdinand Mareš. Pavilon byl slavnostně otevřen dne 27. září 1925. Pavilon a několik schodišť na spodní stranu Háječku nesou znaky kubismu. Postupně pak Kopeckého chata podle projektu Jana Jíry (stavěl mistr truhlář Jan Kaufmann) s loutkovým divadlem a sochařské práce Edwina Schopenhauera. Dále malá ZOO, houpačky, dětská autíčka, sportovní areál. Podle dobových listů - nejhezčí kout města.

U PRAŽSKÉ BRÁNY
V roce 1927 byl na konci Krajinské na rohu Hradební a nábřežní ulice Na Mlýnské stoce postaven v místech původních několika renesančních domů objekt U Pražské brány. Ta už tam od roku 1867 nestála, ale je pietně zobrazena ve štukovém reliéfu do Krajinské. Dům má oblé tvary, části průčelí z režných cihel a na rohu Hradební měl stylovou růžovou art deco cukrárnu U Hollerů. V prvních letech také zde firmy Sport Matzner, RU-DA a ateliér Mary. Rok 1928 přestavuje rozmach města včetně architektury. O hospodářské krizi se zatím nic nevědělo, snad jen prognostici tušili. Vrcholilo po vzoru Prahy art deco a začal se nenápadně hlásit funkcionalismus.

SAVOY
V letech 1927 až 1929 se na pravém břehu Malše mezi ulicemi Divadelní a Biskupskou postavil blok bytových domů, které se pro zjednodušení označují jako Savoy. Vlastní kavárnu Savoy v domě na rohu Divadelní otevřel slavnostně restauratér Bedřich Klabačka dne 31. srpna 1929 ve 12.00 hodin v poledne. Domy stavěl Johann Stepan (v některých písemnostech uváděn jako Jan Štěpán). Členité domy s arkýři, žulovými portály a drobným art deco dekorem výrazně výtvarně zhodnotily nábřeží. Lze jim vytknout jen to, že do Divadelní povolila radnice nerespektovat podloubí. Diskuze se tehdy vedla proto, že kvůli Savoyi zmizelo kus starých Budějovic (hradby a hradební bašta Katovna, parkán, aleje a Velký či Bílý pivovar).

FÉNIX
Na nároží Biskupské a Radniční byl v roce 1928 postaven palác pro vídeňskou pojišťovnu Fénix podle projektu stavitele Josefa Hauptvogela, jehož firma palác také stavěla. Není to ještě hranatý funkcionalismus, který by vyžadoval funkční hranaté proporce, nároží je klidové oblé, ale drobné dekorace chybí. Hauptvogelův palác je dobrý, zejména interiér, jen léta byl pohledově šedočerný zastíněný radnicí. Po roce 1945 se palác přejmenoval na STAR, ale nový název zanikl. Nadále v domě sídlila pojišťovna. Před Fénixem zde měli areál hasiči. Radnice hasičský dvůr prodala Fénixu a v Haškově ulici zařídila pro hasiče nový modernější dvůr.

VATIKÁN
V Lannově třídě byl v roce 1928 postaven nákladem katolické tělocvičné jednoty Orel Jirsíkův národní dům podle projektu Antonína Procházky. Základní kámen byl položen dne 2. dubna 1928 a již 28. října 1928 byl dům vysvěcen. Dům stylově dobře zapadl do výškově nesourodé Lanovky. V domě se usídlilo několik katolických institucí a strana lidová, hovorově katolický dům, něco jako Vatikán, a termín Vatikán se trvale ustálil, i když restaurace byla za socialismu přejmenována na Duklu a biograf Elekta na Jas. Dne 7. března 1947 byl tehdy ještě v Elektě zahájen podle vzoru z Prahy biograf Čas, který hrál nepřetržitě od 10 do 17 hodin.

BIO KOTVA
Biograf Kotva byl postaven v areálu tělocvičné jednoty Sokol II v roce 1928 podle projektu Karla Chocholy. Sokolové koupili v roce 1907 sousední dům s hostincem U Kotvy a postupně si postavili biograf jako stálý zdroj příjmů, tělocvičnu, letní hřiště a loutkové divadlo. Kromě biografu byl celý areál odstraněn před stavbou Polikliniky Jih. Objekty Karla Chocholy jsou osobité, stojící pomyslně na pokraji funkcionalismu, vždy doplněné prvky, které ostrý funkcionalismus neutralizují. Biograf Kotva byl v roce 1948 přejmenován na kino Svět, později kino Pohraniční stráže a pak znovu Kotva. V roce 1956 bylo v kině instalováno první širokoúhlé plátno ve městě.

BAŤA
Firma Baťa ze Zlína měla ve městě prodejny na několika místech, až v roce 1929 koupila bývalý Samcův dům v ulici Karla IV. vedle Malého pivovaru. Samcův dům měl dekorativní klasicistní průčelí a vysoký štít barokního typu. (Dříve Herrmann Sametz, výčep lihovin.) Překvapivě souhlasil s demolicí tohoto domu i Klub přátel města a na základě toho vydala radnice demoliční výměr, přičemž věděla, že dům nebude mít podloubí. Negativní zásah do hodnotné historické zástavby. Později byl zbořen vedle další dům s podloubím.

ELEKTROPALÁC
V Lannově třídě byl v roce 1930 dostavěn objekt pro podnikové ředitelství Jihočeských elektráren zvaný původně Elektropalác, Elektrárenský palác, později jen RČB a JČE. Projekt připravil Karel Chochola. Začalo se stavět v roce 1928, kdy elektrárny koupily v tom místě původní patrový klasicistní dům z roku 1843. Stavbu zpozdila krutá zima 1929. Objekt stavěla firma Bratří Petrášové. V letech 1929 a 1930 se do budovy přestěhovalo ředitelství JČE z Novohradské a Povltavský elektrárenský svaz. V přízemí se usadily různé firmy v nájmu. Byla tam také zajímavá pasáž, která byla zbytečně zastavěna po roce 1990, čímž byl setřen rukopis Karla Chocholy.

U SLOVANŮ
Na rohu Jírovcovy a třídy Na sadech byl v roce 1930 postaven na místě starší klasicistní protivínské pivnice a později hostince U Slovana nový dům již ve stylu první vlny funkcionalismu. Dům si nechali postavit bratři Adolf a František Bustovi. Stavěl podle vlastního návrhu Augustin Teverný. Zařízení nové restaurace bylo elegantní, odpovídající předchozí moderně art deco. Zmizelo po roce 1948. Po roce 1990 se objekt opravoval a nový majitel nechal otlouci nápis U SLOVANŮ.

BROUKÁRNA
V roce 1928 si v domě U Smetanů zařídila firma Brouk a Babka z Prahy větší obchod. Byla to progresivní firma Jaroslava Brouka a Josefa Babky, která si stavěla úspěšné obchodní domy v republice. Smetanův dům nestačil (sídlily v něm další firmy), proto roku 1935 koupila stávající poměrně malý obchodní dům Glogau na rohu Divadelní a Široké, a postavila tam moderní obchodní dům, s velkou slávou otevřený dne 30. srpna 1935. Lidový název Broukárna zdomácněl. ?Babka? je hovorový název pro letního chrousta, takže Brouk byl brouk Babka čili také brouk, tudíž Broukárna. Dům projektoval Karel Chochola. To již vrcholil funkcionalismus, ale Karel Chochola vytvořil výtvarně hodnotný dům po svém. Firma B + B svou koncepcí obchodních domů předčila svět. V roce 1951 byla Broukárna přejmenována na Vltavan.

DLAŽBA NÁMĚSTÍ
V roce 1938 se začalo nově dláždit náměstí. Sice byla akce dokončena až po 15. březnu 1939, to je za německé okupace, ale projekt předního českého architekta Pavla Janáka pocházel z roku 1934. V září 1938 schválila rada města dílčí změnu Janákova projektu v tom, že kolem kašny bude na památku zachována původní dlažba z tzv. kočičí hlavy. Janák počítal s keramickými dlaždičkami až ke kašně. Dlažbu provedla firma Matyáš a Moučka. Do roku 1895, kdy před příjezdem císaře byly na náměstí položeny chodníky, sahaly kočičí hlavy až do podloubí.

ZÁLOŽNA
Na rohu náměstí a ulice U Černé věže působila od roku 1891 Českobudějovická záložna. Až do dne 7. července 1948 to byla ?záložna?, poté ?spořitelna?. Původní klasicistní dům poslance Schiera byl roku 1908 přestaven v noblesní novorenesanci s prvky secese se štítem do náměstí osazeným plastikami Čechie a Merkura. Tento dům byl zbořen v roce 1936, kdy podle vyjádření záložny byl už pro ni nevyhovující. Nová záložna se stavěla podle projektu mladých architektů Bedřicha Václavka a Bohumila Kněžka z Prahy - Smíchova. Stavěly ji firmy Augustina Teverného a Bratří Petrášů. Vznikl hranatý a na náměstí nevýrazný funkcionalistický objekt. Často se uvádí jako příklad pokusu skloubení funkcionalismu s historickou zástavbou.

OSTATNÍ
Další některé stavby z let 1918 až 1938 představují, přestože byly některé hlasitě kritizovány, vývoj během dvaceti let 1. republiky: meteorologický sloup Okrašlovacího spolku u pošty 1925, továrna na klobouky Václava Požárka v Riegrově ulici podle Karla Chocholy 1926, Rechtsova vila vedle muzea 1927, hotel Merkur v Lannovce 1929, obchodní dům Jana Millera a Václava Šulisty U Černé věže 1929, přestavba domu Wichta s pasáží na náměstí 1929, Jiráskův jez 1930, obchodní dům Bedřicha Sadovského v Kanovnické ulici 1930, Ústav pro zvelebování živností na Husovce u Dlouhého mostu 1931, vinárna Split v České 1932, Zátkova vila u Dlouhého mostu 1932, Haišmanův dům v Krajinské 1933, přestavba Besedy 1934, domy Tabákové režie podle projektu Karla Chocholy 1935 až 1937 aj.

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos