galerie

Jindřichův Hradec - Jihlava (3 dny)

Cena: od 1 460,- Kč při 40 platících dětech

Cena zahrnuje: veškeré vstupy, dopravu vlakem, pojištění, ubytování, plnou penzi včetně pitného režimu, vstupy vedení, průvodce

Program: okresní museum Emy Destinové, Ateliér Tapisérií, Jindřichohradecký zámek a hrad, Jihlavské podzemí, Jihlavská ZOO, vyhlídková věž sv. Jakuba, Aquapark

Typ ubytování: ubytovna Delvita - soc. zařízení na chodbách, spol. místnost

Strava: plná penze formou jednotného menu + pitný režim. 1 den oběd z vlastních zásob, 3 den oběd formou balíčku

Časový plán:

1. den

8.00 sraz na vlakovém nádraží
8.27 - 9.32 cesta vlakem z Č.B. do Jindřichova Hradce
10.00 - 10.30 uložení zavazadel a přesun do centra
11.00 - 11.45 prohlídka okresního muzea Emy Destinové
11.45 - 12.30 přestávka na oběd z vlastních zásob
13.00 - 13.45 prohlídka Ateliéru Tapisérií
15.00 - 16.00 prohlídka zámku a hradu
16.00 - 16.30 přesun na vlakové nádraží
17.00 - 18.30 cesta vlakem z Jindřichova Hradce do Jihlavy
19.00 - 20.00 večeře + ubytování
20.00 - 22.00 večerní program

2. den

8.00 - 8.30 osobní hygiena
8.45 - 9.30 snídaně
10.00 - 11.00 prohlídka Jihlavského podzemí
11.00 - 11.30 přesun na Ubytovnu
11.30 - 12.15 přestávka na oběd
12.15 - 13.00 polední pauza
13.00 - 16.00 návštěva zoo
16.00 - 17.30 prohlídka vyhlídkové věže svatého Jakuba
17.30 - 18.00 zpáteční cesta na Ubytovnu
18.00 - 18.45 večeře
19.00 - 22.00 večerní program

3. den

7.30 budíček
7.30 - 8.00 osobní hygiena, úklid
8.00 - 8.45 snídaně
9.00 - 13.00 koupání v aquaparku ( od 15. 6. otevřen venkovní bazén )
13.00 - 13.30 přesun na ubytovnu ( oběd formou balíčku )
14.30 - 15.30 odchod na vlakové nádraží Jihlava, vlakem směr ČB
16.00 - 17.30 předpokládaná doba příjezdu do ČB

Jindřichů Hradec

Vznik města je svázán s existencí hradu, zmiňovaného v písemné zprávě z roku 1220, stojícího ovšem na místě původního slovanského hradiště již z 10. století. V polovině 17. století byl J. Hradec po Praze druhým největším městem v Čechách. Z té doby pochází většina měšťanských domů, dodnes zachovaných v historickém centru. Z církevních památek gotický chrám Nanebevzetí P. Marie. J. Hradec je dnes proslulým výrobou unikátních tapisérií

Okresní museum

Založené v roce 1882, od roku 1927 v renesanční budově bývalého jezuitského semináře na Balbínově náměstí. Z bohatých sbírek muzea vynikají Frýzovy jesličky, největší lidový mechanický Betlém na světě, ojedinělá kolekce převážně gotických plastik i unikátní soubor malovaných ostrostřeleckých terčů a terčových zbraní. Síň Emy Destinnové představuje světoznámou operní pěvkyni, bohatým tradicím písemnictví a knihtisku je věnována expozice knižní kultury. Najdeme zde bohatou muzejní knihovnu s více než 20 000 svazky.

Ateliér Tapisérií

Gobelínové dílny, založeny 1910 textilní výtvarnicí M. Teinitzerovou, tkaní tapisérií, příprava kartónů, modelace, rozvrh malířských kompozic, tkaní z přírodních materiálů, technikou útkového rysu, nesériové unikátní koberce, historické oděvy, toto všechno je hlavním pracovním zaměřením Ateliérů.

Státní hrad a zámek

Rozkládá se na 3 ha a svou rozlohou se řadí na třetí místo v ČR., obsahuje kolem 320 místností, ke vstupu používá zpráva hradu a zámku více než 500 klíčů. V interiérech je uloženo na 10 000 uměleckých předmětů a stejný počet knih.

Prohlídkový okruh Adamova stavení - obsahuje renesanční prostory, Zelené pokoje, nástěnné malby, kazetové stropy ze 16. stol., krby, cenné obrazy.

Jihlava

Nejstarší horní město českých zemí. Vzniklo v 1. pol. 13.stol. v souvislosti s těžbou stříbra a dosáhlo evropského věhlasu kodifikace hornického práva, ražbou mincí a od pol. 16. stol. Výrobou sukna. Historické jádro města je městskou památkovou rezervací, kde se nachází přes 200 chráněných objektů. Rekonstruovány jsou městské hradby a několikapatrový systém katakomb.

Zoologická zahrada

Rozkládá se v lesoparku nedaleko centra města. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout nejen kryté pavilony kočkovitých šelem, primátů, a plazů, ale i nové expozice vyder a tučňáků. Jihoamerický pavilon je vybaven nejmodernější technikou simulující tropickou džunglí.

Katakomby

(jihlavské podzemí) pod městským historickým jádrem se rozléhá podzemní labyrint chodeb v celkové délce 23 km. Je druhým největším systémem zachovaným pod historickou zástavbou na území naší republiky. Část chodeb je od roku 1991 přístupná z nádvoří městské knihovny. Chodby vznikli vzájemným propojením sklepů, ty byly od konce 14.stol. tesány ve skále, mnohdy ve třech patrech pod sebou a sloužily k uskladnění piva a řemeslných výrobků. V nejhlubším místě vede trasa 13 metrů pod povrchem, unikátem je fosforeskující chodba.

Aquapark

(venkovní bazén otevřen od 15.6.)

Agentura Kultur-kontakt
Adresa: Plzeňská 2311/2A
370 04 České Budějovice
kancelář: Po - Pá 9-13
půjčovna kostýmů: Po, St, Pá 14-17
Mobil: 777 113 437
E-mail: mares@kultur-kontakt.cz
GDPR směrnice
Ič: 638 84 933
DIČ: CZ7310171286
Č. účtu: 104471069/0300 ČSOB

Webmaster: voky wedos